509 673 693, 602 376 974
dfop@dfop.org.pl

Program

9.00 - 9.30

Rejestracja uczestników:

9.30 - 9.40

 

 

 

 

Otwarcie Kongresu:

Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Rafał Borkowski – Prezes Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

Prowadzący Kongres:

Waldemar Weihs – Wiceprezes Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

9.40 - 11.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debata „Organizacje pozarządowe szansą dla samorządności (?)
Uczestnicy debaty:

Wojciech Kaczmarczyk – Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Jacek Sutryk – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia
Teresa Mazurek – Wójt Gminy Świdnica
Artur Mazurkiewicz – Prezes Zarządu Dolnośląskich Pracodawców
Rafał Borkowski – Prezes Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
dr Paulina Bilska-Marek – Prezes Fundacji Mode - Move and Develop
Agata Bulicz – Koordynatorka Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego
Wanda Hańska – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Jezierzyca – Krzelów
Prowadzący debatę:

dr Krzysztof Wojciechowski – Założyciel i Członek Zarządu Fundacji na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach

11.00 - 11:30

Przerwa kawowa

11.30 - 12.50

Pierwsza tura paneli dyskusyjnych:

Panele dyskusyjne:

NR PANELU TEMAT PANELU PROWADZĄCY OBSZAR TEMATYCZNY
P 1. „Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego” – szansa,
czy zagrożenie dla dolnośląskich organizacji?
Wojciech Kaczmarczyk – Dyrektor  Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Warszawa PRAWO, FINANSE
P 2. --- --- EDUKACJA
P 3. Nowy mechanizm finansowania usług społecznych -  TRUST BON (albo inaczej obligacje społeczne) Jan Jakub Wygnański – Prezes Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Warszawa FINANSE
P 4. Organizacja festynów legalnie, czyli jak nie wchodzić w kolizję z prawem podatkowym Zbigniew Wiliński – Kierownik Referatu Spraw Kontroli Podatkowej Izby Skarbowej, Wrocław PRAWO
P 5. Po prostu zrób to! Kobieca energia zmian 

Ilona Antoniszyn-Klik – Prezeska Stowarzyszenia „Aktywność Kobiet”, Wrocław
Magdalena Rygiel – Dyrektorka Stowarzyszenia „Aktywność Kobiet”, Wrocław

oraz Dorota Mroczkowska, Agnieszka Sawczyńska, Mirosława Adamczak, Katarzyna Lubiniecka-Różyło i dr Andrzej Kalisz
AKTYWNOŚĆ
P 6. Dziecko jako obywatel Anna Lechowska – Prezes Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży „SZANSA”, Głogów
Krystian Ulbin – Pełnomocnik Marszałka Województwa Dolnośląskiego ds. Młodzieży, Wrocław
AKTYWNOŚĆ
P 7. Jedyna taka sieć w Polsce: Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego – ponad sześć lat wspólnych doświadczeń Agata Bulicz – Koordynatorka Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego
Jarosław Perduta  
Rzecznik Prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Wrocław
WSPARCIE
13.00 - 14.20  Druga tura paneli dyskusyjnych:                                            
NR PANELU TEMAT PANELU PROWADZĄCY OBSZAR TEMATYCZNY
P 8. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) –mechanizm rozwoju społeczeństwa obywatelskiego Krzysztof Kwatera – przedstawiciel polskich LGD w Europejskiej  Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Kraków-Bruksela AKTYWNOŚĆ
P 9. Jak RIO spostrzega realizację zadań publicznych zlecanych przez samorządy organizacjom pozarządowym?  Lucyna Hanus – Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej, Wrocław PRAWO
P 10. Działania strażnicze czy kontrola władz lokalnych?
(I Forum Działań Strażniczych Dolnego Śląska)
Sławomir Wieteska – Prezes Fundacji „Jagniątków”, Jelenia Góra SPOŁECZNA KONTROLA
P 11. Wiedza - Rozumienie - Pasja: społecznikowska triada Piotr Frączak – Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Warszawa EDUKACJA
P 12. Wzajemna komunikacja międzysektorowa – o relacjach administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi

Agnieszka Kowol – Dyrektor Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD, Wrocław
Agnieszka Rauk-Kubacka
– Z-ca Dyrektora Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD, Wrocław
Marek Staniewicz – Koordynator ds. Nowych Mediów, Departament Marszałka UMWD, Wrocław

WSPÓŁPRACA
P 13. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 – realny mechanizm wsparcia społeczeństwa obywatelskiego, czy kolejny „półkownik”? Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Waldemar Weihs – Wiceprezes Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
AKTYWNOŚĆ
P 14. Nowy impuls w rozwoju przedsiębiorczości społecznej - Ustawa o ekonomii społecznej
i solidarnej oraz nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych
Cezary Miżejewski – Prezes  Zarządu Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych PRAWO,
AKTYWNOŚĆ

14.30 - 15.00

 

 

 

 

 

 

Pierwsza tura paneli dyskusyjnych:

Syntetyczne podsumowanie paneli dyskusyjnych i zamkniecie Kongresu

Krzysztof Wojciechowski -
Założyciel i Członek Zarządu Fundacji na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach
Waldemar Weihs – Wiceprezes Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarądowych
oraz prowadzący panele

15:00 – 16:00

Obiad

III Dolnośląski Kongres Obywatelski
tel.: 509 673 693, 602 376 974

Mapa strony

strony internetowe Wałbrzych
HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl